Klachtenregeling

Iedereen die niet verbonden is aan Stroeken, maar een klacht wenst in te dienen over een (vermeende) misstand in de organisatie van Stroeken, over een (vermeende) misslag in de beroepsuitoefening, over de uitvoering van een wettelijke controle of over (vermeend) onethisch handelen van Stroeken respectievelijk van een medewerker van Stroeken kan zich schriftelijk richten tot:

Stroeken B.V.
T.a.v. de directie
Laan van diepenvoorde 3
5582 LA Waalre

De klacht zal worden geregistreerd en voor behandeling worden doorgeleid naar het bestuur van de vennootschap.