Accountantscontrole

Accountantscontrole is een serieuze zaak. De lat ligt hoog. Deskundigheid, professionele integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid zijn de peilers waarop wij functioneren.

De deskundigheid op het gebied van accountantscontrole is groot. Onze direct gelieerde netwerk ondernemingen geven ons een uniek referentiekader, van vrijwillige controle in het MKB tot controleplichtige beursgenoteerde ondernemingen. Het unieke referentiekader geeft de client maximale toegevoegde waarde in het accountantscontrole proces.