Controleaanpak

Een gedegen controle van de financiële verslaggeving is bij Stroeken gewaarborgd door haar kwaliteitssystemen. Deze worden periodiek getoetst door de AFM (in het kader van de verstrekte WTA vergunning) en SRA (kwaliteitscertificering).

Dit geeft vertrouwen aan uw beleggers, financiers, klanten en andere belanghebbenden in uw onderneming.

Stroeken garandeert een controleaanpak die speciaal op uw organisatie is toegesneden. Onze professionals volgen standaard de nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Zo komen we tot een volledig en samenhangend controleplan voor uw organisatie.