Onafhankelijkheid

Een accountantsverklaring verschaft zekerheid over de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving. Een onafhankelijke positie van de controlerend accountant is daarbij een basisvoorwaarde.

Wij als controlerend accountant bewaken onze onafhankelijkheid zorgvuldig. Interne procedures zorgen ervoor dat iedere professional zich aan de voorschriften houdt.

Extern zijn er nog twee partijen die er ook op toezien dat de onafhankelijkheid is gewaarborgd:

  • de beroepsorganisatie als bewaker van naleving van de geldende voorschriften
  • de Autoriteit Financiële Markten als toezichthouder op de onafhankelijkheid van accountants