Toezicht AFM

De vergunning, afgegeven door de AFM, houdt in dat ons kantoor wordt onderworpen aan het doorlopend toezicht op de naleving van de normen van de Wta.

De AFM beoordeelt bij het toezien op de naleving van de normen uit de Wta niet alleen de kwaliteitsbeheersings-systemen van accountantsorganisaties maar toetst tevens de werking van deze systemen. In dit kader worden controledossiers gelicht en aan nadere inspectie onderworpen. Deze inspectie omvat in het bijzonder de kwaliteit van de (vastlegging van de) controle-informatie alsmede het oordeelsvormingsproces en/of de bevindingen uit de controle de strekking van de accountantsverklaring onderbouwen.