Vergunning AFM

Stroeken beschikt over de vergunning van de AFM (nummer 13000368) om wettelijke controles uit te voeren. Hierdoor bent u verzekerd van een controle van uw jaarrekening die voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit van controle-informatie en oordeelsvorming.

Sinds 1 oktober 2006 geldt de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die bepaalt dat het in Nederland verboden is wettelijke controles te verrichten zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben gekregen.