Jaarrekening en advies

Het samenstellen van de jaarrekening doen wij op een transparante wijze die voldoet aan de verslaggevingeisen. De rol van de accountant blijft niet beperkt tot het samenstellen van de ‘cijfers’, maar richt zich ook op praktische management informatie.

Tijdens de begeleiding van de administratie en het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij namelijk waardevolle informatie over uw bedrijfsprocessen. Op basis van deze informatie kunnen we u verder stimuleren uw ondernemerschap te optimaliseren. Samen werken en kennis delen, dat is waar het om gaat.