Jaarverslaggeving

De jaarrekeningregels zijn verschillend voor diverse ondernemingen. De omvang en de branche hebben hier sterke invloed op.

Zo volgen in Nederland beursgenoteerde ondernemingen IFRS en andere Nederlandse ondernemingen de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Gemeenten en provincies volgen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Non-profitorganisaties volgen veelal de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, maar soms ook specifieke jaarrekeningvoorschriften die door een ministerie zijn voorgeschreven voor een bepaalde branche.

Door de aan ons netwerk gelieerde ondernemingen volgen wij de ontwikkelingen van de jaarverslaggeving op de voet. Wij zijn regelmatig betrokken bij implementatie van nieuwe regelgeving, wat ons een bijzondere positie geeft naar onze MKB clienten toe. Een volwaardige gesprekspartner op top niveau.

Algemeen
Voor de meeste Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van toepassing. De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze Richtlijnen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regelingen, zoals voornamelijk opgeschreven in Titel 9 Boek 2 BW.

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt richtlijnen op voor  grote en middelgrote rechtspersonen en voor kleine rechtspersonen.

IFRS
IFRS is de internationale accountingtaal. Het is een internationale set van voorschriften voor het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse berichten zoals halfjaarverslagen. In Europa dienen beursgenoteerde ondernemingen al sinds 2005 te voldoen aan IFRS. In meer dan 100 landen mag of moet IFRS als verslaggevingstandaard toe worden gepast door de rapporterende ondernemingen.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen mogen volgens de Nederlandse wet hun jaarrekening opstellen volgens IFRS. Daarmee is IFRS een onlosmakelijk onderdeel geworden van het stelsel van Nederlandse verslaggevingregels, ook wel Dutch GAAP genoemd.

Als controlerende en adviserende organisatie heeft Stroeken veel IFRS kennis in huis.

U kunt bij Stroeken terecht voor advisering op het gebied van IFRS-vraagstukken die binnen uw organisatie zijn gerezen. Aarzel niet om contact op te nemen.