Management Informatie MKB

Stroeken heeft al meer dan 10 jaar een onderscheidend product, management Informatie voor het MKB. Een communicatie document waarin uw onderneming stapsgewijs wordt geanalyseerd. We delen de kennis met elkaar, wat tot verrassende resultaten leidt.

Ons product wordt eenvoudigweg direct gekoppeld aan uw administratie, waardoor op een efficiënte wijze de rapportage ontstaat. Door zijn eenvoud is het een kosten effectief product.

Deze rapportage maken we doorgaans per kwartaal. Uw bankier ziet deze rapportage als een duidelijke toegevoegde waarde, zeker in het licht van Basel 2. U laat aan uw bankier zien dat u weet waar u mee bezig bent. De rapportage geeft handvatten om beleid te maken, zodat uw onderneming meer voorspelbaar wordt. Een win-win voor alle partijen. Banktarieven kunnen hierdoor scherp worden uitonderhandeld.

Wij maken het voor u tastbaar en bespreekbaar, ….. voor uw comfort!