MKB-stresstest

Ondernemerschap omringt zich continu met onzekerheden. De kracht van ondernemerschap is hoe je hiermee omgaat. Uitgangspunt hierbij is dat wat je wel kunt weten ook daadwerkelijk op je netvlies hebt staan, dan onderneem je vanuit kracht!

Fundament
Wie onderneemt, maakt een plan:
Het fundament waarop je kunt bouwen. De uitgangspunten en berekeningen dienen te kloppen. Het vergroot de mogelijkheden voor de verdere bouw/verbouwing van je onderneming. Het fundament is solide.

Bouwstenen
Bouwstenen zijn nodig om de onderneming inhoud en vorm te geven. Wat is het ondernemingsmodel, waar realiseren we de omzet en hoe maken we winst om onze investeringen te kunnen financieren. Stuk voor stuk eenvoudige vragen waar je een antwoord op moet hebben, ook als het tegen zit. De MKB-stresstest geeft aan hoe gevoelig u bent voor veranderingen.

Dak
De ondernemer draagt een grote verantwoordelijkheid, het dak van het huis. Bij regen biedt hij bescherming, bij zon verkoeling. De vele weersomstandigheden vragen veel. Belangrijk om daar eens goed over na te denken.

Voor uw comfort
• De MKB-stresstest is een analyse van uw ondernemershuis.
• Een beeld bij voor- en tegenspoed.
• Ondernemerschap wordt tegen het licht gehouden, het huis wordt opgefrist.
• Tijd voor actie, neem contact op met onze ondernemerscoach.

Voordelen van de MKB-stresstest
• Vergt 1 uur van uw tijd
• Zet uw ondernemershuis in het licht
• Scheuren zijn goed zichtbaar
• Wellicht werk aan de winkel
• Zonder actie geen resultaat