Accountantskosten geoptimaliseerd

Client
De client is een groothandel in de verlichtingsindustrie. De boekhouding en de jaarrekening werd door een accountantskantoor verzorgd. De omvang van de transacties is groot. Het handmatige proces is arbeidsintensief en kostbaar.

De kans
Automatisering biedt forse kostenbesparingen. Een accountant met innovatieve oplossingen kan het hele proces vereenvoudigen en de totale kosten verlagen met wel 40%!

Aanpak Stroeken
De client was nog niet bekend bij Stroeken. We hebben samen met de client het stappenplan doorgenomen. Centraal staat dat we moeten samenwerken en kennis delen om tot het optimale resultaat te komen.

Stappen
• Gedetailleerde analyse van de werkprocessen
• Werkprocessen client gekoppeld aan boekhoudpakket
• Gedetailleerde afstemming wie wat doet

Resultaten
• Inkoopfacturen, verkoopfacturen, kasmutaties en bankmutaties voor 100% direct gekoppeld aan boekhouding. Geen handmatige boekingen!!
• Accountantskosten met 40% verlaagd, vanaf dag 1