Jaarrekening presentatie onderscheidend

Client
De client is actief in diverse landen, heeft een complexe juridische structuur, ieder jaar zijn er wel diverse wijzigingen.

De kans
Het valt niet mee de gehele organisatie transparant te houden. Stroeken is gevraagd een jaarrekening presentatie op te stellen die het geheel overzichtelijk weer geeft. Jaarlijks is er dan een eik-moment.

Aanpak Stroeken
Jaarlijks stelt Stroeken de jaarrekening samen. De kennis die we hebben opgedaan tijdens dat proces wordt samengevat in een leesbare powerpoint presentatie. Gewoon communiceren!

Stappen
•    De jaarrekeningen worden opgesteld
•    Gedetailleerde onderbouwing worden in de dossiers vastgelegd
•    Opgedane kennis wordt gestructureerd opgenomen in een powerpoint presentatie, een sterk communicatiedocument

Resultaten
•    Begrijpelijke taal, kennis delen staat centraal
•    Totale bedrijfsontwikkeling visueel vastgelegd
•    Een communicatie document voor de ondernemer en haar belanghebbenden