We houden elkaar scherp

Client
De client is actief in de kleding branche. De omzet blijft achter en hij overweegt te verhuizen naar een kleiner pand, zodat de maandelijkse kosten worden verlaagd.

De kans
De rode cijfers moeten worden omgebogen naar zwarte cijfers. Kosten verlagingen moeten worden doorgevoerd.

Aanpak Stroeken
Deze tijd vraagt juist ondernemerschap. Alleen kosten besparen is ‘te makkelijk’. Wij hebben vanuit onze kritische expertise gedetailleerd gekeken naar de mogelijkheden. Wat zijn werkelijk zaken die uw business bepalen. Niet alleen defensief, maar juist ook offensief. De aanval is de beste verdediging! Dat is ondernemerschap.

Stappen
• Samen met client een gestructureerde analyse gemaakt van de onderneming (sterkte-zwakte analyse)
• Actiestappen geformuleerd die realistisch zijn, zowel defensief als offensief
• Betrokken partijen geïnformeerd, waaronder de bank

Resultaten
• Niet verhuisd, de bestaande locatie is juist bepalend voor het succes
• Actief beleid naar het creëren van business heeft omzet op gelijk niveau gehouden
• Strikte kostenbeheersing heeft afgelopen jaar geleid tot een kostenreductie van 12%